ANYAGTUDOMÁNY ÉS
TECHNOLÓGIA TANSZÉK
Department of Materials Science & Engineering

Szakdolgozat, diplomaterv

A szakdolgozat/diplomaterv célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a BSc/MSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes magasabb szintű, önálló mérnöki tevékenységben alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket.

A szakdolgozat készítés egy szemeszterben a Szakdolgozat-készítés című, BMEGEMTBKSD kódú tárgy keretében történik. A szakdolgozat készítéséhez a Neptunban fel kell venni ezt a tárgyat, majd témát kell választani a szakdolgozathoz.

A diplomaterv készítés két szemeszterben a Diplomamunka-készítés A (BMEGEMTNKDA) és a Diplomamunka-készítés B (BMEGEMTNKDB) tárgy keretében történik. A diplomatervezéshez a Neptunban fel kell venni ezt a két tárgyat, majd témát kell választani a diplomamunkához.

Témaajánlataink

Anyagtechnológia szakirány témaajánlatok a Polimertechnika Tanszékkel közösen

A tanszékünk laborjában a hallgatók kizárólag a laborhasználati teszt megírása után dolgozhatnak. A felkészüléshez az alábbi linken találhatók anyagok. A felkészülést követően a teszt Nagy Ágnesnél írható meg az MT épület titkárságán.

Laborhasználati videókra engedély ezen a linken kérhető
English laboratory training videos can be requested in this link

A TÉMAVÁLASZTÁS KÉTFÉLEKÉPPEN TÖRTÉNHET

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a szakdolgozat/ diplomaterv témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Minden esetben az oktató készíti el a névre szóló szakdolgozat/diplomaterv kiírást, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A szakdolgozat/diplomaterv kiírást a témavezető, a tanszékvezető és a dékán aláírja, majd ezt követően a hallgató aláírásával igazolja, hogy a szakdolgozat kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató olyan ipari témán dolgozik, melynél a külső gazdasági szervezet a szakdolgozat/diplomamunka zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető “Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére” című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A szakdolgozat/diplomaterv szokásos felépítése, fejezetcímei:

  Bevezetés, Szakirodalmi áttekintés, Célkitűzés, A célkitűzés megvalósításának lépései, Az eredmények bemutatása, Az eredmények kiértékelése, Összefoglalás.

Beadás

Csak olyan szakdolgozat/diplomaterv adható be, melyet a témavezető jóváhagyott. A végleges művet nyomtatott és elektronikus formátumban is le kell adni.

A Szakdolgozat készítés/Diplomatervezés című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető – a konzulensek véleményének kikérését követően – a félév során nyújtott munka (önálló kezdeményezés, precizitás, ütemes haladás stb.) figyelembevételével határoz meg.

Amennyiben a hallgató a szakdolgozatát/diplomatervét határidőre nem adja le, vagy a feladatkiírásban foglaltakat nem teljesíti, a Szakdolgozat készítés/Diplomatervezés című tárgy minősítése elégtelen, függetlenül az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől.

A Szakdolgozat készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni.
formai követelmény | sablon


A következő témakörökben várjunk a tisztelt érdeklődő hallgatókat

 • Hegesztés, mikrohegesztés
 • Hegesztőrobotok
 • Orvostechnikai anyagok, implantátumok
 • Termikus szórás, forrasztás, plazmaszórás
 • Duplex acélok, kobaltötvözetek különleges alkalmazásai
 • Korróziós vizsgálatok
 • Autóipari termékek hibaelemzése
 • Képlékenyalakítási feladatok tervezése, szimulációja
 • VEM a technológiatervezésben
 • Fémhabok és fémkompozitok fejlesztése
 • Hőkezelés, anyagvizsgálat

Néhány diplomaterv címe az elmúlt 20 évből

 • 125 t/h vízcsöves gőzkazán részegységeinek tervezése és gyártása
 • A CMT eljárás bemutatása, alkalmazhatóságának vizsgálata
 • A CMT technológia alkalmazási lehetőségei. C22+QT;16MnCr5;
 • A Corina lézersugaras vágórendszer megmunkálási paramétereinek elemzése
 • A fémportöltéses és a tömör hegesztőhuzalok teljesítményének összehasonlítása
 • A hegesztőanyagok megválasztása ausztenites acélok volfrámelektródás hegesztéséhez.
 • A károsodás analízis mikroszerk.módszerei
 • A Késleltetett Kokszoló üzem T-201 amin-deszorber kolonna károsodásának vizsgálata és javítása
 • Alumíniummátrixú hibrid szintaktikus fémhabok mikroszerkezeti tulajdonságai
 • A Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Kft.által beszerezett termékek elsőminta folyamatának fejlesztése
 • A KP és AP sorozatú szivattyúmotorok házai plazmaívhegesztési és volfrámelektródás ívhegesztési technológiájának fejlesztése
 • A Pygmy lámpa tálcázásának automatizálása a GE Nagykanizsai egységében
 • A RUUKKI Aprítógépgyár Zrt. által gyártott ipari kirakókarok hegesztésének hatékonyság növelési vizsgálata MAG típusú hegesztő eljárásnál
 • A szilícium szerepe az acélok hegeszthetőségében
 • A technológiai tényezők hatásának elemzése a tartályok szerelvényeinek kézi hegesztésénél
 • A technológiai tényezők hatásának elemzése tartálypalástok hosszvarratának hegesztésénél
 • A varratvédelem hatása az ívhúzásos csaphegesztéssel készült kötések szilárdsági tulajdonságaira
 • Ausztenites acél 142-es eljárással történő vákuumtömör hegesztése és javítási lehetőségei
 • A vasúti féklégtartályok megfelelőségértékelése
 • A védőgáz és a volfrámelektróda csúcsgeometriájának hatása ausztenites acélok hegesztési varratainak geometriai jellemzőire
 • A volfrámelektródás védőgázos hegesztés beolvadási viszonyai és a ferrit/ausztenit fázisarány elemzése duplex korrózióálló acélokon különféle védőgázkeverékekkel végzett hegesztésénél
 • Acélszerkezetű hegesztett híd gyártástechnológiai és fáradási elemzése
 • AlSl 316L minőségű kondenzátor csövek csőkötegfalba történő behegesztése gépesített AWI eljárással
 • Al alapú kompozitok és fémhabok előállítása és vizsgálata
 • Alumínium mátrixú duplakompozit szerkesztése gyártása és vizsgálata
 • Anyagátmenetek vizsgálata korrózióálló acélok fogyóelektródás hegesztésekor
 • Árammegszakító ívvédő lemez (metal plate) nagysorozatú gyártása
 • Átfolyásmérő rendszer elemeinek gyártása
 • Ausztenites acél aktívporos, volfrámelektródás (ATIG-) hegesztése
 • Autóbusz bontási technológiájának kidolgozása a 29/2004 GKM. Rendelet alapján, a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.
 • Az AC 250 típusú autódaru gémszekrény hosszvarrat gyártásának elemzése
 • Az alakitási út hatása a könyöksajtolással előállitott ultra-finomszemcséjü aluminiumötvözet tulajdonságaira
 • Az AWI –hegesztés elektóda kilakítása nikkel hegesztéséhez
 • Az OLTECH Kft-nél gyártott ipari hőcsrélők gyártásának elemzése
 • Bauschinger – effektus figyelembe vétele nyomástartó edények méretezésénél
 • Betonipari öntősablon szerkezeti kialakitásának és gyártásának fejlesztése
 • Betonmixer görgőtartó bak győártásának optimalizálása a Göcsej Csőszer Kft-nél
 • Bevonat nélküli koronária sztentek komplex vizsgálati metodikájának felépítése, a sztentvizsgálati metodika optimalizálása a sztentek felhasználásának szempontjából
 • Charpy-féle ütővizsgálati próbatestek rekonstrukciója csaphegesztéssel
 • Csontrögzítő csavarok fejlesztése
 • Cső- és tartály jellegű gyártmányok hengerített acéllemez tompavarratainak hegeszthetősége éa beolvadási paraméterei
 • Cső–csőfal hegesztés technológia jellemzőinek elemzése
 • Csővezetékek hegesztett kötései követelményeinek változása Magyarország EU-csatlakozása után
 • Damage Analyzis and Condition Monitoring on Aircraft Structures
 • Diffúzióképes hidrogéntartalom meghatározása hegesztési varratokban
 • Duplex acél anyagú cső-csőkötegfal állandó kötései
 • Duplex korróziálló acélok hegesztése
 • Duplex korrózióálló acélok aktiválóporos, volfrámelektródás hegesztése
 • Elektromos izzólámpa zárósapka sorozatszerszám tervezése, gyártáselemzése
 • Előmelegítési hőmérséklet meghatározása és a hegesztés hőfolyamatainak nyomonkövetése ötvözött nemesített acélcsapszeg hegesztésénél
 • Erőműben alkalmazott melegszilárd ötvözet vizsgálata
 • Fáradássos repedésterjedés vizsgálata összetett igénybevétel esetén
 • Fedettívű hegesztés betontelepi silótartályoknál
 • Félautomata célgép tervezése rögzítőcsavar besajtolásához
 • Fémgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok fejlesztése és modellezése
 • Fémhabok hegesztése
 • Folyasztószer adagolása a GE KÉKES gyártósorán
 • Forgóíves, inverteres csaphegesztő áramforrások alkalmazása üzemi körülmények között a vasútiparban.
 • Fröccsöntő szerszám gyártási dokumentációjának elkészítése
 • Gépi lánvágó égők vizsgáló berendezési és vizsgálatai
 • Gerincvizsgálatok a Zebris CMSHS ultrahang bázisú mozgásvizsgáló rendszerrel
 • Gyógyszeripari reaktortartály csonkjai deformációjának csökkentése
 • Használt injekcióstűk tárolására szolgáló boksz tervezése és gyártása
 • Hegesztési technológia meghatározása különböző anyagminőségű páncéllemezek hegesztésekor a hozaganyag választás viszonylatában.
 • Hegesztett kapcsolatok fáradásvizsgálata
 • Hegesztett kötések és szerkezetek alakváltozásainak, és maradó feszültségeinek vizsgálata a hegesztési folyamat közben és mechanikai terhelések hatására
 • Hegesztett nyomólap tervezése és gyártása
 • Hegesztő robotok OFF – LINE programozása
 • Hegesztőgépek dinamikus karakterisztikájának vizsgálata digitális oszcilloszkóppal
 • Hegesztőrobotok alkalmazhatóságának vizsgálata adott feladathoz
 • Helyszíni hegesztés gyakorlata az M0 Északi Duna-híd építésén, újszerű eljárások alkalmazása a híd hegesztési munkáinál
 • Hengeres fedél gyártástechnológiájának tervezése
 • Hidegszivós acélból készitett etilén tartály hegesztésének technológiája
 • Hidrogén okozta károsodás nyomástartó berendezezések hegesztett kötéseiben
 • Hidrogéngyár-2 H-211 csőkemence centrifugálöntött reaktorcsöveinek cseréje
 • Hídszerkezetek varratainak többszöri javításának hatása a hegesztett kötés tulajdonságaira.
 • Impulzus ivü MIG/MAG hegesztés alkalmazása a FRIMO Hungary Kft.-nél
 • I-szelvényű acélgerendák hegesztési technológiájának fejlesztése
 • Kavcsosztályozó osztályozó gépektervezése kat. Tipizálásával
 • Kazán túlhevítő károsodáselezése
 • Kisciklusú fárasztóvizsgálatok
 • Korszerü melegszilárd acélok hegesztésének sajátosságai
 • Koszorúér sztentek in-vitro és in-vivo vizsgálati módszerei felesztése
 • Könyöksajtolás alakitási folyamatainak végéselemes modellezése
 • Különböző forgácsnélküli technológiával készült alumínium alkatrészek minőségi összehasonlítása
 • Különböző hegesztési eljárások hatása a (S690-S355) vegyes kötések szívóssági tulajdonságaira
 • LDX2101 duplex acél volfrámelektródás védőgázos hegesztése
 • LDX2101 típusú „lean duplex” és ausztenites korrózióálló acél közötti vegyes kötés hőhatásövezetének szövetszerkezeti vizsgálata a hőbevitel függvényében
 • Lézersugaras hibrid hegesztési technológia hegesztőanyaggal és hegesztőanyag nélkül
 • Lézersugaras vágással gyártott sztentek alkalmazástechnikai tulajdonságainak vizsgálata
 • LP bányagép alváz hegesztés technológia megtervezése
 • M43 autópálya Tisza meder híd: Hajtogatott gerincű, szabadon vezetett külső kábeles, acélszerkezettel együttdolgozó vasbeton főtartós híd hegesztéstechnológiája
 • Melegszilárd acélötvözetek kúszása, élettartam modellek
 • Melegszilárd ötvözetek kúszásos károsodása
 • MIG/MAG robotos hegesztés bevezetése a gyártásba
 • MIG-MAG ivponthegesztés technológiai vizsgálata
 • Mikroprocesszoros hegesztőgép alkalmazástechnikai vizsgálata
 • Mikroprocesszoros hegesztőgép irányítása számítógéppel
 • Morfológiai alakzatok kialakulása titán felületeken alkalmazott impulzuslézeres kezelés
 • Nagy C-tartalmú acélszalagok lézerhegesztett kötéseinek fáradása
 • Nagy fészekszámú fröccsöntő szerszámok anyaghibák okozta meghibásodásának vizsgálata
 • Nagy folyáshatárú nemesített finomszemcsés szerkezeti acélok hegesztése
 • Nagyszilárdságú finomszemcsés acélból készült hegesztett gémek bemutatása hegesztési tapasztalatok egy gémtörés elemzése alapján
 • Nanoszemcsés anyagok hegesztése
 • NANO-szerkezetű fémes ötvözet alakíthatóságának vizsgálata
 • Nanoszerkezetű Titán Grade 4 anyag alakíthatóságának vizsgálata
 • Nemesített alumíniumötvözez anyagú autóalkatrész hőkezelése
 • Nemesíthető acélok esetén a hegesztett kötés hőhatásövezetében megengedhető keménység meghatározása
 • Nemkonvencionális volfrámelektróda-csúcskiképzés hatása a hegesztett varrat tulajdonságaira
 • Nitinolhuzal ellenállás-dudorhegesztáse
 • Növelt folyáshatárú acélból készülő autódaru kitámasztó szekrényének hegesztési technológiája
 • Nyomástartó edény tervezése nikkel ötvözetből
 • Nyomástartó edények hegesztése
 • Nyomástartó edények hegesztési technológiájának és vizsgálatának tervezése
 • Orvostechnikai fogók tipustechnológiai kidolgozása forgácsolása
 • Ötvözetlen szénacélok ellenállás ponthegesztésének technológiai feltétel rendszere és WPS kidolgozása
 • Plazmavágás technológiai folyamata a VEGS Kft gyártási rendszerében
 • Polimerbevonatos koszorúérsztentek vizsgálata
 • Ponthegesztett jármüszerkezetek megfelelőség-értékelése
 • Porbeles huzalok alkalmazásának feltételrendszere melegszilárd szerkezetek hegesztésénél
 • Porkohászati forgórészmágnes gyártása
 • Rádiófrekvenciás abláció nyomonkövethetősége ultrahaggal a daganatterápiában
 • Réteges tépődés vizsgálata
 • Rézmentes hegesztőhuzalok alkalmazása
 • Rézvezetékek csatlakozóinak mikrohegesztése
 • Robotosított hegesztés a járműgyártásban
 • Rozsdamenets acélok hegesztési deformációi
 • S460 MC acél hegesztése lézer hibrid-, tandem-, és egyhuzalos teljesen gépesített hegesztéssel.
 • S690QL acél (20mm) tompavarratos kötése 135-ös MAG eljárással
 • Sárgaréz csatlakozóidom alakítási folyamatának modellezése
 • Sebészeti fogó forgácsolási és hőkezelési technológiájának kidolgozása
 • Speciális szemcsehatárok vizsgálata
 • Szekrényes főtartók jelenlegi gyártási technológiájának elemzése és új technológia kidolgozása
 • Szerszám felrakó hegesztése lézerrel
 • Szetntkrimpelő berendezés tervezése és funkcionális jellemzőinek vizsgálata
 • Sztentes rögzítésű pacemaker elektróda eltávolításának modellezése és az eltávolítást befolyásoló tényezők vizsgálata
 • Szuperkritikus paraméterekkel üzemelő széntüzelésű hőerőmű főgőzvezetéki rendszerének szilárdsági méretezése, hegesztéstechnológiájának és állapotellenőrzési tervének kidolgozása
 • TA-402-C tipusú léghűtő gyártástechnológiája
 • Tapadásgátló szerek alkalmazástechnikai és hegeszthetőségi vizsgálata
 • Teljesitménynövelés AWI/TIG hegesztésnél rezgetett huzaladagolással
 • Tengelyszerü alkatrészek fémszórással történő javitása a Paksi Atomerőmüben
 • TIR acélok mágneses tulajdonságainak komplex vizsgálata
 • Titán cső hegesztésekor fellépő hibák okainak feltárása és kiküszöbölési lehetőségei
 • Titán és nanotitán hidraulikus nyomás alatti alakíthatósági vizsgálata
 • Töretfelületek jellemzése
 • Turbinalapát károsodáselemzése
 • Újgenerációs impulzusivü MIG/MAG hegesztés programjának fejlesztése
 • Újonnan épülő Rába-hid acélszerkezetének gyártása
 • Ultra-finomszemcséjű anyag előállítása nagyegyenértékű képlékeny alakítással
 • Utasszállító repülőgépek kabin-nyomástartó falának roncsolásmentes vizsgálata
 • Vágó és tisztító korongok gyártásánál fellépő abrazív kopásnak kitett szerszámok, és alkatrészek ferakó hegesztése és felszórása
 • Vágó és tisztító korongok sajtolószerszám kopásának vizsgálata
 • Varratfém mechanikai tulajdonságainak reprodukálása fedett ívű hegesztésnél
 • Varrathibák feszültséggyűjtő hatásának modellezése
 • Vastagfalú melegszilárd acélból készült, belülről plattírozott nyomástartó edény csonkcseréjének hegesztéstechnológiája
 • Vékony és középvastag lemezek élhajlításának pontossági vizsgálata és modellezése
 • Vékony lemezek egyengetésének modellezése
 • Villanymotor házak hegesztési technológiájának minőségügyi fejlesztése
 • Villanymotor házak hegesztési varratainak korróziója
 • Vizóra számlálóház kovácsolt előgyártmányának gyártástechnológiája

 

Our website uses cookies. By using our services you agree to our use of cookies.
Privacy I agree
Tanszékünk honlapja sütiket (cookies) alkalmaz. A webhely használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.
Adatvédelem Elfogadom