Szakmai gyakorlat

Tudnivalók és dokumentumok a nyári kötelező szakmai gyakorlattal kapcsolatban

 

1. Olvassa el a Gépészmérnöki Kar honlapján (http://www.gpk.bme.hu) az Egyebek (jobb oldalon) -> Szabályzatok -> Kari szintű szabályzatok oldalon a „Szakdolgozat és diplomaterv készítési, záróvizsga és szakmai gyakorlat szervezési szabályzat” című dokumentum vonatkozó részeit!

 

2. A megfelelő „Együttműködési megállapodás szakmai gyakorlat szervezéséhez” című dokumentumot (11. számú melléklet) töltse le a kari honlapról, töltse ki értelemszerűen 3 példányban (egy példány a szervezeti egységé, egy másik példány a Tanszéké, a harmadik pedig a hallgatóé), majd (miután a szervezeti egységgel aláíratatta) adja oda
Nagy Ágnesnek a további aláíratásokhoz.

 

3. A szakmai gyakorlat befejezését követően nekem kell leadni az értelemszerűen kitöltött „Beszámoló a szakmai gyakorlatról” (14. számú melléklet) és az „Igazolás és értékelés a szakmai gyakorlatról” (15. számú melléklet) című dokumentumokat azon félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig, amelyben a tárgy fel lett véve!

 

4. A BSc-képzés hallgatói számára az utóbbi dokumentumokat célszerű archiválni (papíron vagy digitálisan), ha később el szeretnék ismertetni a BSc szakmai gyakorlatukat az MScképzésen (különösen akkor van ennek jelentősége, ha az MSc-képzést más tanszéken / intézményben akarják folytatni).

 

További információk:

 

Dr. Berecz Tibor, oktatási felelős (1/463-4149, berecz@eik.bme.hu)

 

Nagy Ágnes, gazdasági ügyintéző (1/463-2954, nagyagi@eik.bme.hu)

 

Kelt: Budapest, 2015. december 1.
Dr. Berecz Tibor
egy. adj., oktatási felelős

 

Letölthető dokumentumok

 

Tantárgy adatlapja (BSc)
Tantárgy adatlapja (MSc)
Befogadó nyilatkozat