Szerkezetintegritás

Felkészültek vagyunk a mikroszerkezeti vizsgálatokra fémes és nem-fémes, valamint speciális anyagok, kompozitok, bevonatok, stb. esetében. A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat egyaránt lehetővé teszi a töretfelületek fraktográfiai vizsgálatát, valamint a szubmikroszkópikus méretű felületi objektumok (kiválások, szennyeződések, stb.) azonosítását, amelyet célszerűen egészít ki az energiadiszperzív röntgen spektroszkóp, amely alkalmas az egyes ötvöző és szennyező elemek kvalitatív és kvantitatív meghatározására. A visszaszórt elektrondiffrakciós vizsgálat sokoldalúan egészíti ki az előzőeket, főleg a kristálytani orientáció meghatározása és a fáziselemzés területén. Ezek a vizsgálatok egyaránt alkalmasak az egyes anyagok tisztaságának, minőségének meghatározására, és az ipari káresetek oknyomozó vizsgálata során az anyagtani részletek azonosítására.

 

A mechanikai anyagvizsgálat területén rendelkezésre állnak univerzális anyagvizsgáló gép (MTS), szakító-, ütvehajlító, keménységvizsgáló és egyéb berendezések. A vizsgálati technika lehetővé teszi finomnyúlásmérés alkalmazását, a vizsgálatok magas hőmérsékleteken való elvégzését (1000°C-ig), a törésmechanikai vizsgálatokat, valamint szerkezetek összetett vizsgálatát is.

 

Főbb területek

  • Mechanikai anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, nyíróvizsgálat, ütvehajlító vizsgálat)
  • Mikroszerkezeti anyagvizsgálatok, metallográfia
  • Makro- és mikrokeménységmérés
  • Hegesztési varratok és -technológiák vizsgálata (hegesztőszakmérnök kollégáink közreműködésével)
  • Ipari káresetek oknyomozó vizsgálata, a károsodási folyamat rekonstruálása, javaslatok kidolgozása a hibaokok kiküszöbölésére, elhárítására

Elérhetőség
Dr. Szabó Péter János
Tel.: +36-1-463-3252
Fax: +36-1-463-1366
E-mail: matertest@att.bme.hu