Egyedi tanfolyamok

Tanszékünk a Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet által, az ipari piac résztvevőinek megkérdezése útján felállított (műszaki képzésekre vonatkozó) rangsorban évek óta az első helyet elfoglaló és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részét képező Gépészmérnöki Kar szervezeti egysége. Oktatási filozófiánk fő célkitűzése, hogy hallgatóinkat olyan ismeretanyaggal ruházzuk fel, ami szakmai és gyakorlati szempontból is alapos elméleti tudásra építkezve teszi lehetővé hasznos tagként történő beilleszkedésüket a vállalati szerkezet bármely szintjén végzendő mérnöki tevékenységekbe; a tervezéstől a gyártáson, gyártásszervezésen, minőségbiztosításon át a vezetésig. Az ipar legdinamikusabban fejlődő ágainak számára a PhD képzés keretében nyújtunk önálló, tudományosan megalapozott kutatás-fejlesztés-innováció megvalósítására képes szakembereket, akiknek témáit ipari partnereinkkel közösen fogalmazzuk meg. A fentiek mellett ipari partnereinkkel együttműködve, vállalkozó szellemben törekszünk az iparban felmerülő problémák gyors megoldására.

 

Továbbképzések, tanfolyamok
Tanszékünk specialitása, hogy igény esetén adott technológiával rendelkező, illetve szakmai problémával szembesülő partnereink számára célirányos, szakma- és/vagy problémaspecifikus szakképzéseket, továbbképzéseket szervez a megrendelő igényeinek megfelelő szakmai mélységben és időtartamban. A képzés jellegétől függően a tanfolyamok akár elméleti, akár gyakorlati fókuszúak is lehetnek. Tanfolyamaink a Tanszéken, a tanszéki laboratóriumok-ban illetve igény szerint akár a megrendelő székhelyén kerülhetnek megszervezésre.

 

Elérhetőség
Dr. Szabó Péter János
Tel.: +36-1-463-1234
Fax: +36-1-463-1366
E-mail: education@att.bme.hu